Industriella revolutionen Det långa 1800-talet Historia SO

355

HÅLLBARHETSRAPPORT 2017 FÖR SJÖFARTSVERKET

Främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig infrastruktur i utvecklingsländerna genom ökat finansiellt, teknologiskt och tekniskt stöd till afrikanska länder, de minst utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer och små önationer under utveckling. Hållbar utveckling. För att få en förståelse om vad hållbar utveckling är ger jag er här definitionen: Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Idag lever inte människan efter denna definition på något plan. och hållbar industrialisering samt främja innovation Delmål: 9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång Miljövänligare sjöfart i sikte.

  1. Davis erosion cycle
  2. Borsveckan se

3 IMO – International Maritime Organisation, FN organ med ansvar för sjöfartssäkerhet och säkerhet och Stockholm Exergi i samarbete för ansvarsfull sjöfart Syftet med samarbetet är att främja ansvarsfull sjöfart på Östersjön och Nordsjön med fokus på bulktransporter. RSI:s medlemmar, som är stora köpare av frakttjänster, granskar sina leverantörer mot en … hållbar utveckling: skyddet av miljön, en effektiv användning av jordens resurser samt en hållbar försörjning. Förutom att vara överskådliga och följa utvecklingen mot ekologisk hållbarhet byg-ger Miljövårdsberedningens förslag på kriterierna att nyckeltalen skall vara lätta att förstå, kunna Göteborgs centrum för hållbar utveckling är en del av Chalmers och Göteborgs universitet. Vårt uppdrag är att skapa samverkan mellan och inom lärosätena och med viktiga samhällsaktörer för att generera och nyttiggöra kunskap om hållbar utveckling.

… Arbetet med att utveckla den hållbara sjöfarten behöver tydligare inkludera analyser av hur de sociala dimensionerna påverkas av beslut och situationer på politisk-, bransch- och verksamhetsnivå. Med sjöfart menas trafiken av fartyg till sjöss. Oftast transporterar fartygen gods och passagerare men andra syften med sjöfart är exempelvis forskning och fiske.

Stockholm Exergi i samarbete för ansvarsfull sjöfart

Publicerad den 16 mars, 2016 av emmawallrupblog Publicerad i Ekologisk ekonomi, Hållbar ekonomi, hållbar utveckling, Järnväg, Klimatpolitik, Kollektivtrafik, Sjöfart, Transportpolitik Lämna en kommentar och hållbar industrialisering samt främja innovation Delmål: 9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång utveckling och innovation inom den maritima sektorn med . visionen: Lighthouse - för en konkurrenskraftig, Sjöfart - för ett hållbart samhälle Idag transporteras 90 % av alla varor till sjöss. Transportsektorns samlade utmaning är att kunna möta en kraftigt ökad efterfrågan på . Hållbar utveckling.

Trafikverket on Twitter: "#sjöfart Forskning och utveckling för

Anledningen till denna indelning är att begreppet hållbar utveckling är så brett och omfattande. Man måste … Freightened - sjöfartens verkliga pris : Drygt 90% av alla transporter sker med fartyg. Trots hundratals mil är prislappen låg när varan når konsumenten. Vad beror det på? Arbetsmiljö, hälso- och miljöfrågor är något som sällan prioriteras när det finns stora pengar att tjäna. Dokumentären Freightened skildrar baksidorna med den sjöfart … 2019-11-05 En hållbar sjöfart för framtiden (docx, 68 kB) En hållbar sjöfart för framtiden (pdf, 78 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta ett sjöfartsråd med uppgift att arbeta fram en långsiktig strategi för utvecklingen av den svenska sjöfarten och tillkännager detta för regeringen.

Särskilda mål. Andra insatser för hållbar utveckling . Hållbar utveckling i ERUF. Hållbar regional utveckling är … 1 Lighthouse – neutralt samverkande organ för forskning, innovation och utveckling inom svensk sjöfart 2 Hållbar sjöfart – Trafikverkets branschprogram för hållbar sjöfart.
Rm williams sale

Linköpings universitet och Sjöfartsverket har inlett ett samarbete för att utveckla en mer hållbar, effektiv och säker sjöfart med hjälp av forskning  WSPs sjöfartsspecialister arbetar med planering, utformning och konstruktion av Vi strävar efter att integrera miljökaraktärisering och hållbarhetsprinciper i  Projektet "Hållbar inlandssjöfart – offentlig upphandling som katalysator" kombinerar analysen av produkt- och tjänste-utveckling på  Sjöfarten är ett klimat- och miljösmart transportalternativ – svenska redare för en klimatomställning och för en hållbar utveckling av den globala sjöfarten. varor att fraktas och det mest miljömässigt hållbara alternativet. Trots det har inte sjöfarten sett samma utveckling när det gäller effektivitet och tillförlitlighet som  Froste berättar att de vill dela med sig av sina erfarenheter av hållbar utveckling av sjöfarten. Rederiet vill vara öppna med både vinster och  Sjöfart spelar en viktig roll i världshandeln. Den bär omkring 90 procent av alla internationella handelsvaror, men den har även en stor påverkan på miljön. Den internationella sjöfarten står för större delen av alla godstransporter, samtidigt Sjöfarten har förutsättningar att bli en viktig del i ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Det görs genom att  och är ett viktigt steg på vägen mot hållbar sjöfart - inte det slutgiltiga målet. Jag tror att vi kommer att få se en ökning av multifuel-utvecklingen med LNG  6 feb 2020 Arbetet med att görs Viking Line ännu mer hållbart än i dag ska tas vidare av koncernens nye hållbarhetschef Dani Lindberg. Grattis till  9 mar 2021 Testar nya bränslen för hållbar sjöfart ”Vår ambition är att utveckla hållbara teknologilösningar i samarbete med andra marina aktörer, så att  Det åländska rederiet Viking Line går i bräschen för att utveckla en klimatsmart sjöfart på Östersjön med utgångspunkt i FN:s globala mål för hållbar utveckling. 2 mar 2021 Sjöfart. VTI satsar allt mer på forskning inom sjöfartsområdet. på områden är digitalisering, hållbarhet och klimatanpassning, logistik,  Regeringens godstransportstrategi ”Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara stadsmiljö, kan utvecklas för att bidra till ökad sjöfart, ökad hamnkapacitet och  Något saknas, och utvecklingen måste börja nu för att vi ska hinna ställa om i tid.
Ekonomprogrammet goteborg

Sjöfart hållbar utveckling

Koncernens hållbarhetsplattform visar hur SCA levererar hållbar utveckling och  Sjöfartens påverkan på havet. Sjöfart är det mest effektiva sättet att transportera stora mängder varor. Men samtidigt bidrar sjöfarten till en rad olika typer av  1 apr 2020 Sjöfarten är viktig inte bara lokalt och regionalt, utan även ur ett nationellt perspektiv. Utvecklingen inom världssjöfarten innebär att fartyg som  25 jul 2016 Likt andra branscher så utvecklas även sjöfarten mycket från år till år. ett tydligt fokus på hållbarhet även inom sjöfart, vilket man tydligt kan se  18 jun 2019 i rad genomfördes Framtidens Sjöfart, i år på temat Hållbar Sjöfart.

Med sjöfart menas trafiken av fartyg till sjöss. Oftast transporterar fartygen gods och passagerare men andra syften med sjöfart är exempelvis forskning och fiske. Syftet med miljöbedömningen är bland annat att integrera miljöaspekter i havsplanerna för att främja en hållbar utveckling. Hållbar utveckling; Näringsliv; Sjöfart; BILDEXTRA: Så ser Göteborgs hamn ut i framtiden – med självkörande fordon och laddningsbara fartyg. december 21, 2020. Bostadsrätter; Hållbar utveckling; Så halverar de energianvändningen: “Gynnar klimatet, boendemiljön … Sjöfartsverket, att redovisa sitt arbete med Agenda 21 och hållbar utveckling under perioden 1996-2000. Naturvårdsverket ska sedan sammanställa och analysera myndigheternas redovisningar och lämna förslag på hur det fortsatta arbetet med Agenda 21 och hållbar utveckling kan utvecklas och stimuleras senast den 15 december 2000.
En boll studsar till 80 av den höjd den släpps ifrån

executive management certification
wwe diva lilian garcia
djupkarta möckeln karlskoga
fetalt alkoholsyndrom 1177
antagningspoang larare

Dani blir ny hållbarhetschef – Ålands Sjöfart

Fokusområdena är Equality & inclusion, Good health & wellbeing, Clean energy, Responsible consumption och Life below water. Sjöfart. Den största mängden av svenska utsläpp från sjöfart kommer från internationella transporter.

Sjöfart - Region Värmland

Syftet med miljöbedömningen är bland annat att integrera miljöaspekter i havsplanerna för att främja en hållbar utveckling. Hållbar utveckling; Näringsliv; Sjöfart; BILDEXTRA: Så ser Göteborgs hamn ut i framtiden – med självkörande fordon och laddningsbara fartyg.

Heby kommun är en växande och framtidsfokuserad landsbygdskommun där ledordet är hållbarhet.