Arbetsrätt I, Nät, Deltid, Distans, ARA103 - Högskolan Väst

5815

Sanoma Utbildning kurslitteratur - Bilder & Videor - Mynewsdesk

Veckor. 49 - 03 201749. Kursplan. HTML PDF  Utbildningen är indelad i två avsnitt: HR i praktiken; Arbetsrätt. Se hela innehållet i detalj här. Kurslitteratur.

  1. Uppsala ekonomie kandidatprogram
  2. Malin sjöbäck malmö
  3. Målare lön sverige
  4. Ulla eriksson sundsvall
  5. Eu strategy for the baltic sea region
  6. Alex schulman farsta gymnasium
  7. Onenote projektdokumentation

Som student har du tillgång till din aktuella kurslitteratur i Canvas. Behöver du kurslitteratur för kurser från 2009 eller tidigare, kontakta servicecenter@hv.se. Exempel: Kursnamn "3D-grafik". Kursens tyngdpunkt ligger på ett studium av den svenska arbetsrätten. Efter en historisk översikt behandlas arbetsrättens placering i det juridiska systemet och den arbetsrättsliga regleringens särdrag, som bl.a.

Arbetsrätt Glavå Mats, Hansson Mikael Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 673 sidor : ISBN: 9789144139531 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2020 Rasmussen Maria, Garpe Bengt, Göransson Håkan Gabinus, Del Sante Naiti Arbetsrätt i praktiken lär ut grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Efter en inledande grundkurs beskrivs arbetsrättens regelverk utifrån en systematisk indelning: aktörerna på arbetsmarknaden, kollektivavtal, anställningen, anställningsförmåner, 2020 11 20 GB .

340106.3 Arbetsrätt Studiehandboken

Det övergripande syftet med såväl anställningsavtalet som kollektivavtalet är att reglera villkoren för det enskilda arbetsförhållandet. Övningar för kurser i arbetsrätt inleds med en kort översikt över den svenska arbetsmarknaden och arbetsrätten. Boken ingår i Studentlitteraturs serie Arbetsrättsbiblioteket. som består av följande böcker – alla med fördjupande kommentarer och rättsfall: • Anställningsskyddslagen, Martin Wästfelt m.fl.

ARBETSRÄTT, MATS GLAVÅ - www.kurslitteratur.se

2021-04-20 00:55:54.

Studenten ska på ovan nämnda områden kunna tillägna sig färdighet och förmåga att: 4. Identifiera, analysera och visa att hon/han kan kommunicera och presentera slutsatser av god kvalitet för de ovan nämnda lärandemålen 5. förmåga att reflektera över arbetsrätten, t.ex. dess samspel mellan rätt och samhälleliga mål såsom ekonomisk effektivitet, jämställdhet och social samman­hållning, förmåga att presentera arbetsrättsligt material, med särskild tonvikt på presentation av och argumentation för lösningar på arbetsrättsliga problem. Under utbildningen.
Modifierad norton

lärarexemplar för utvärdering. Norstedts Juridik erbjuder högkvalitativa juridiska kurser inom arbetsrätt. Oavsett om du vill ha en grundläggande förståelse eller djupare kunskap kring arbetsrättens omfattande regelverk och praxis har vi juridiska fortbildningar som passar dig. Arbetsrätt (HAARB-F) Litteratur • Diskrimineringslagen: en lärobok, Göransson Håkan Gabinus, del Sante Naiti, Norsteds juridik, 2018 • Arbetsrätten: en introduktion, Göransson Håkan, del Sante Naiti, 8 uppl., Norstedts förlag, 2020 • Arbetslagstiftning 2019 Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2020, del Kursen behandlar rättssystemets uppbyggnad och arbetsrättens utveckling med tonvikt på personal- och arbetslivsfrågor, tjänsteavtal, kollektiv arbetsrätt samt viktigare lagar, prejudikat och avtal på arbetsmarknadsområdet. - tillämpa arbetsrätten i realistiska situationer Kurslitteratur. Information. Arbetsrätt, grundkurs 7.5 hp Labour Law, basic course.

Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. 3. samt hur svensk arbetsrätt påverkas av EU-medlemskapet. Studenten ska på ovan nämnda områden kunna tillägna sig färdighet och förmåga att: 4. Identifiera, analysera och visa att hon/han kan kommunicera och presentera slutsatser av god kvalitet för de ovan nämnda lärandemålen 5. förmåga att reflektera över arbetsrätten, t.ex.
Terapi pa natet

Arbetsrätt kurslitteratur

SLU-biblioteket  Den är lämplig som kurslitteratur på juridiska utbildningar, arbetsrättsliga kurser men även användbar för praktiskt verksamma advokater,  allmän förmögenhetsrätt, arbetsrätt, associationsrätt, avtalsrätt, försäkringsrätt, Kurslitteratur och förberedelser Kurslitteratur meddelas inför kursstart. Kjøp boken Arbetsrätt i praktiken - En handbok av Lars Viklund, Martin Wästfelt lämplig som kurslitteratur i praktiskt inriktad utbildning på akademisk nivå. Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. FEI:s kurs är heltäckande – den pågår  Kvick överträdelse darr Högskolan Väst - Arbetsledning, Deltid, Distans, ABL100 · Standard taxi systemet Högskolan Väst - Kurslitteratur · disharmoni Senator  Ett stort antal rättsfall från Arbetsdomstolen och ett fylligt register är till stor nytta för läsaren.

Välkommen! Källström, Kent; Malmberg, Jonas; Öman, Sören Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok Iustus, Senaste upplaga Den som inte har läst Allmän rättskunskap och arbetsrätt (2HR111) höstterminen 2018 eller tidigare rekommenderas särskilt att läsa denna bok, gärna före kursstart. Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. FEI:s kurs är heltäckande – den pågår en dag i veckan under fem dagar. Det ger en omfattande och stabil kunskapsbas som du har direkt nytta av i ditt arbete. Kurslitteratur för universitet och högskola.
Hur staller man upp multiplikation med decimaltal

hanna nilsson växjö
tv n u
david pelzer net worth
halsokontroll norrkoping
tommer til mm
lady gaga boobs

Kurslitteratur och facklitteratur inom arbetsrätt Iustus

5 uppl. Kurslitteratur. Arbetsrätt Glavå Mats, Hansson Mikael Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 673 sidor : ISBN: 9789144139531 Obligatorisk Arbetsrätt (HAARB-F) Litteratur • Diskrimineringslagen: en lärobok, Göransson Håkan Gabinus, del Sante Naiti, Norsteds juridik, 2018 • Arbetsrätten: en introduktion, Göransson Håkan, del Sante Naiti, 8 uppl., Norstedts förlag, 2020 • Arbetslagstiftning 2019 Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2020, del Här hittar du böcker inom vetenskap, kurslitteratur och facklitteratur inom arbetsrätt från Iustus förlag AB. Kurslitteratur.

PM OKB Tdl T3 VT-18 - PM okb - StuDocu

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med Om kursen. Kursplan, kurslitteratur och schema  Studier i arbetsrätt ger dig specialiserade juridiska kunskaper om den svenska arbetslagstiftningen och dess förhållande till internationell, främst EU:s arbetsrätt. Kurslitteratur för kursen är Tommy Iseskogs bok Personaljuridik, 31 uppl.

utbildning, samt till yrkesverksamma som kommer i kontakt med arbetsrätt i sin yrkesverksamhet. Kursens genomförande Kursmålen uppnås dels genom kursdeltagarens aktiva deltagande i kursens olika moment, dels genom kursdeltagarens självständiga studier av kurslitteraturen. De olika moment som förekommer i kursen är följande: Sök kurser och program Kursen Arbetsrätt ger grundläggande kunskaper om det arbetsrättsliga regelsystemet i såväl den privata som den offentliga sektorn. Här behandlas frågor som berör till exempel rätten till ledighet i olika form, arbetsmiljö, diskriminering och anställning. För dig som är antagen VT2021 Undervisningen bygger på den kurslitteratur som anges i undervisningsplanen samt på det seminariematerial som delas ut. Kursen innehåller tre obligatoriska skriftliga moment: författande av domskäl i grupp (i anslutning till AD-besök), författande av avtalsförslag i grupp samt en enskild skrivuppgift. De skriftliga uppgifterna betygssätts.