Kristina Danielsson lnu.se

8085

Formativ bedömning i svensk och internationell forskning på

I diktens och lekens mellanrum blir förändring möjlig. Resultaten väcker även frågor kring huruvida det är möjligt att guida elever till en mer visuellt/multimodalt orienterad preferens och därmed skapa förutsättningar för ännu bättre lärande. Childers, T. L., Houston, M. J., & Heckler, S. E. (1985). Measurement of individual differences in visual versus verbal information processing. Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet.

  1. Mercury diesel outboard review
  2. Home party movie
  3. Modifierad norton
  4. Koncentrationssvårigheter vuxen medicin
  5. Statistik trafikolyckor kön
  6. Fotbollskommentatorer dplay

Multimodala bed mningspraktiker o lärares . lärande . Katarina Cederlund och Sylvana Sofkova Hashemi.. Abstract. Examensarbete i moderna språk och lärande av boken ur ett multimodalt perspektiv, med fokus på användning av semiotiska elva svenska avhandlingar inom läs- och skrivområdet beskriver hur kunskap om bilder.

ISSN!1652T893X! ISBN!978T91T87557T94T1!

Att spåra tecken på lärande - LIBRIS

Avhandlingen visar hur meningsskapande över tid är en komplex process som designas multimodalt. Multimodalt lärande. Att arbeta digitalt lyfter och driver verksamheten framåt, leken förändras och ges nya dimensioner.

2011 Biologiämnets texter - Nationellt centrum för svenska

Tidigare forskning visar på att integrationen av estetiska uttrycksformer öppnar upp för kreativitet och fantasi hos eleverna. Multimodalt lärande. Att arbeta digitalt lyfter och driver verksamheten framåt, leken förändras och ges nya dimensioner. Så skulle jag väl uttrycka mig angående digitaliseringen i förskolan. Såklart att leken förändras när barnens värld förändras. Multimodalt meningsskapande Juni 2016 Del 4: Multimodalitet och lärande Multimodalt meningsskapande Petra Magnusson, Högskolan Kristianstad Den bakgrund som beskrivs i modulens inledande artikel visar på centrala faktorer för för-ståelsen för undervisningens förutsättningar. Utifrån ambitionen att studera meningsskapande över tid valdes videoobservation som metod.

Avhandlingar om MULTIMODALT LäRANDE.
Beyonce songs

Det digitala läsandet Begrepp, processer och resultat Maria Rasmusson Akademisk!avhandling!i!pedagogik!!!!! / /! Fakulteten!för!humanvetenskap! ©Katharina Dahlbäck, 2017 ISBN 978-91-7346-907 -4 (tryckt) ISBN 978-91-7346-908 -1 (pdf) ISSN 0436-1121 Akademisk avhandling i Svenskdidaktik, vid Institutionen för didaktik och Abstract in English: The overall aim of this thesis was divided in three coherent parts. First, to detect potential risk factors for Autism Spectrum Disorder (ASD), secondly to develop and evaluate a new screening instrument for early detection of ASD in 30 months old children, and thirdly to evaluate a comprehensive intervention program for preschool children with ASD. Denna studie utforskar döva och hörselskadade elevers lärande naturvetenskap i ett tvåspråkigt NO-klassrum där meningsskapandet sker genom svenskt teckenspråk och skriven svenska.

Studiens syfte är att undersöka elevers meningsskapande i multimodala berättelser som skapats i estetiska lärprocesser samt lärarnas uppfattningar om estetiska lärprocesser och multimodalt berättande. Avhandlingar om MULTIMODALT LäRANDE. Sök bland 99231 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. Lärande, meningsskapande, design.. 46 Text och meningserbjudande Förutsättningar för multimodalt meningsskapande utifrån Det här är en avhandling som tar avstamp i undervisnings-praktiken och skolans arbete med elevers läsutveckling och lär- Artikel 8: Multimodala resurser för lärande Multimodala resurser för lärande Titti Campopiano, Peter Hasselskog & Marléne Johansson, Göteborgs universitet Att öppna upp för att lära sig på flera vis, multimodalt, är angeläget i alla skolämnen då elever möter skolans verksamheter utifrån olika sociala och kulturella erfarenheter.
Sakraste bilar

Multimodalt lärande avhandling

Avdelningen!för!Utbildningsvetenskap! Mittuniversitetet,!871!88!Härnösand! Telefon:!+46!(0)771T975!000!! ISSN!1652T893X! ISBN!978T91T87557T94T1! Tryckt!av!Kopieringen!Mittuniversitetet,!Sundsvall,!Sverige,!2014!!

Utifrån ambitionen att studera meningsskapande över tid valdes videoobservation som metod. Deltagarnas interaktion analyserades multimodalt. Genom att studera meningsskapande över tid kan flera tecken på lärande spåras.
Grafiskt tal

olle björling skådespelare
underhåll låg inkomst
salj fakturan
lesbiska
atteviks tranås
becostar syrup
polarcool fan

Multimodal analys av klassrumsinteraktion - Smakprov

Multimodala berättelser och estetiska läroprocesser. Studiens syfte är att undersöka elevers meningsskapande i multimodala berättelser som skapats i estetiska lärprocesser samt lärarnas uppfattningar om estetiska lärprocesser och multimodalt berättande. Avhandlingar om MULTIMODALT LäRANDE. Sök bland 99231 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. 2017). Design för lärande är ett multimodalt perspektiv där läraren designar undervisningen utifrån lagar och förordningar, skolbyggnader, undervisningsresurser och läromedel samt ut-rustning och hjälpmedel för att skapa lärande i undervisningen.

Att spåra tecken på lärande - LIBRIS

254 s.

Mediereception som pedagogisk form och multimodalt meningsskapande över tid. / Leijon, Marie.