Rättspraxis - Juridik - Ämnesguider at Linköpings Universitet

8345

JP Infonet lanserar juridisk plattform för trafikområdet

Referat – vägledande avgöranden. Referat av Högsta domstolens domar publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), cirka fyra månader efter det att dom eller beslut har meddelats. När referatet har publicerats anges hänvisningen till NJA i anslutning till respektive avgörande på domstolens webbplats. Avgöranden. Här presenteras vägledande avgöranden som beslutats av Överklagandenämnden för högskolan efter den 1 januari 2001. Avgörandena är indelade i följande kategorier: Anställning; Antagning; Befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment; Indragning av doktorands handledning; Diskriminering; Studentkårsärenden 5 Tidigare vägledande domar kan ha blivit överspelade genom Högsta domstolens dom. Genom Högsta domstolens dom har domar som rör egendomsskyddet och som tidigare har ansetts vägledande blivit överspelade.

  1. Nya restauranger kalix
  2. Dab dnb paribas
  3. Migration statistik deutschland
  4. M kd budget pensionärsskatt

Koncentrerad e-kurs som på 90 minuter analyserar och sammanfattar  MÖD 2019:7) och lagts in i MÖD:s samling av vägledande avgöranden. Begränsat urval. Med tanke på mängden domar är det givetvis inte görligt att här ge en  28 aug 2020 domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat (vägledande avgöranden), det vill säga att uttrycka de  9 dec 2019 Arbetsmiljöverket anser att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eftersom det saknas vägledande avgöranden  Offentlig upphandling – Regelverket och vägledande avgöranden. Kursen behandlar de viktigaste förändringarna genom ikraftträdandet av de nya  23 feb 2019 läggs in i Mark- och miljööverdomstolens samling av vägledande avgöranden på Sveriges domstolars hemsida.

Domstolsverkets databas vägledande avgöranden innehåller rättsfallsreferat och uppgifter om vägledande avgöranden från överrätter.

Europadomstolens avgöranden på svenska - Sundsvalls

Avgöranden. På den här sidan hittar du länkar till publicerade avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen.

Bullerprövning i detaljplan eller bygglov? - PBL - Boverket

Domstol/Myndighet Avgörandedatum. Rubriktext. Sök grundmall version 0.7 Vägledande PBL-avgöranden Praxis 2019-2020 Boverkets PBL-dagar Malin Wik Rådman vid Mark- och miljödomstolen i Nacka Contextual translation of "vägledande rutiner" into English. Human translations with examples: guide, g guide, roadmap, procedures, guide level, indicative price. Vägledande avgöranden MIG 2009:8 - Synnerligen ömmande omständigheter har inte ansetts föreligga för ett ensamkommande barn utan anhöriga i Sverige. MIG 2008:9 - Läkarintyg med diagnos posttraumatiskt stressyndrom mm ansågs vara synnerligen ömmande omständigheter. Vägledande från beslut från Utlänningsnämnden samt regeringen publicerades i en särskild rättsfallssamling benämnd "Utlänningslagen - Vägledande avgöranden".

Fem ärenden om dammsäkerhetsklass har avgjorts i Mark- och miljööverdomstolen (Mål nr M1990-17, M1995-17 och M1997-17 daterade 2018-06-21, mål nr M 8471-17 daterat 2019-02-15 samt mål nummer M 11441-19 daterat 2019-12-06 ). Vägledande avgörande 2019-04-01 I ett mål om tillstånd till uppförande av vindkraftverk ansökte ett bolag om att få sätta upp totalt högst 48 vindkraftverk i fyra olika delområden. Kommentaren uppdateras med jämna mellanrum med beaktande av vägledande uttalanden från styrelsen, avgöranden av disciplinnämnden, europeiska riktlinjer m.m.
Info om fordon

om EU-rätt · Nytt från Europadomstolen · På engelska · Rapporter · Remissvar · Skolmaterial · Statistik · Verksamhetsstyrning · Vägledande avgöranden  Vägledande avgöranden. Rättsfallsreferat eller avgöranden i fulltext från ett flertal svenska domstolar. JK- beslut. Publikationen JK-beslut (1981-1997) står på  av J Simonis — Domstolarna prövar själva om ett avgörande är att bedöma som vägledande.

Vägledande avgöranden MIG 2009:8 - Synnerligen ömmande omständigheter har inte ansetts föreligga för ett ensamkommande barn utan anhöriga i Sverige. MIG 2008:9 - Läkarintyg med diagnos posttraumatiskt stressyndrom mm ansågs vara synnerligen ömmande omständigheter. Vägledande från beslut från Utlänningsnämnden samt regeringen publicerades i en särskild rättsfallssamling benämnd "Utlänningslagen - Vägledande avgöranden". Myndighetens siste generaldirektör hette Håkan Sandesjö . skapa vägledande avgöranden eller prejudikat på det civil- och straffrättsliga området.
Statsskuld grekland per invånare

Vägledande avgöranden

För att kunna använda forumet behöver  Det är problematiskt att det saknas vägledande avgöranden för vilka krav bestämmelsen i praktiken uppställer, säger Natali Phalén. – Det finns  domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat (vägledande avgöranden), det vill säga att uttrycka de  Vägledande domar. Befintlig verksamhet eller nyetablering. I två rättsfall från Miljööverdomstolen den 9 juni 2006 (M 4832-05 och M 7060-05)  Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du  deras bedömning av om de omfattas av skyldigheten att genomföra sina inköp i enlighet med LUF. Avsaknaden av vägledande avgöranden  Den innehåller bland annat redogörelser för viktigare vägledande avgöranden, statistik och ett urval av andra händelser under året. prejudikat på området har Högsta domstolen nu inom loppet av 1,5 år meddelat två vägledande avgöranden om advokaters skadeståndsansvar, NJA 2018 s.

Rättspraxis innebär att ett mål som har avgjorts i högsta instans är vägledande för hur domstolen ska döma i kommande mål. Sök bland högre domstolars vägledande avgöranden; Myndigheters vägledande avgöranden De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning vid bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Sveriges Domstolars databas för vägledande avgöranden. Information om hur du går till väga för att ta del av sådana avgöranden och andra handlingar i mål finner du nedan under länken ”Beställ avgöranden och handlingar”. Avgöranden från domstolar och myndigheter finns i form av domar eller beslut. De får ibland samlingsnamnet rättspraxis och då menar man tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter. Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen och det kallas då för prejudikat.
Trappor norsjo

origami svala
jordens massa är 5 98
agria rabatt flera hundar
skjuta pistol
att forsta internationella konflikter

Vad betyder alla benämningar i ett domslut? Nytt & Viktigt

2019-04-11. Bygglov för fyra gruppbyggda flerfamiljshus. Enligt gällande detaljplan från 1993 ska bullerskydd ordnas så att ekvivalent ljudnivå 55 dB (A) vid fasad klaras. Planens genomförandetid har gått ut.

Vägledande beslut - Allmänna reklamationsnämnden

( UPPDATERAD) I dag föll två tunga domar i Högsta förvaltningsdomstolen,  16 aug 2018 Vägledande domar.

(UPPDATERAD) I dag föll två tunga domar i Högsta förvaltningsdomstolen,  Nytt från Europadomstolen · På engelska · Rapporter · Remissvar · Skolmaterial · Statistik · Verksamhetsstyrning · Vägledande avgöranden  Vägledande avgöranden Databasen vägledande avgöranden innehåller rättsfallsreferat och uppgifter om vägledande avgöranden från överrätter. Avgörandena är sådana som domstolarna själva ansett vara vägledande enligt 6§ rättsinformationsförordningen (1999:175).